Nombre de cantaires: 70 (de 1r a 4t d’ESO, 1r de Batxillerat i IFE)
 
ACTIVITATS 2022-2023: