2020-21

Nombre de cantaires: 27 (de 1r a 4t d’ESO i de 1r de Batxillerat).

 

Durant el curs 2020-2021, per adaptar-nos a la pandèmia, hem creat el COR VIRTUAL, amb una proposta: participar al projecte proposat per PALAU-VINCLES, d’aprendre i enregistrar una cançó juntament amb altres corals.